مقاله
ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: حل تحلیلی مسایل الاستیسیته

حل تحلیلی مسایل الاستیسیته دوبعدی در یک محیط همبند چندگانه با استفاده از توابع مختلط و الگوریتم Self Consistent

برقراری معادلات تعادل تنشها و معادلات سازگاری در یک محیط الاستیسیته دو بعدی با صرفنظر کردن از نیروهای حجمی منجر به حل معادله بی هارمونیک s4 U=0 در کل محیط می شود U تابع تنش ایری است که از مشتقات آن می توان میدانهای تنش، کرنش و جابجایی را بدست آورد. محاسبه تابع U در حوزه توابع حقیقی برای یک محیط با مرز و شرایط مرزی دلخواه کاری دشوار است ولی در حوزه توابع مختلط می توان جواب عمومی معادله s4 U=0 را بر حسب توابع مختلط تحلیلی ?(z), ?(z) محاسبه کرد این توابع را در یک محیط الاستیسیته باید طوری بدست آورد که شرایط اولیه مساله روی مرزهای محیط مورد نظر برقرار شود.
در این مقاله حل یک محیط همبند چندگانه شامل صفحه ای بی نهایت همراه با سوراخهای دایره ای از طریق بکار بردن توابع مختلط بررسی شده است با توجه به اینکه راههایی که تاکنون برای حل مساله در چنین محیطی ارایه شده است براساس روشهای عددی از جمله روشهای المانهای محدود و تفاضلات محدود استوار می باشند سعی شده است روشی مبتنی بر فرمولهای تحلیلی جهت حل این مساله ارایه گردد برای انجام این کار الگوی Self Consistent در محیطهای الاستیسیته مورد استفاده قرار گرفته است در انتها با استفاده از این روش چند محیط الاستیسیته مختلف بررسی شده است.

دانلودمطلب


 
دانلودکتاب تئوری الاستیسیته martin H.Sadd
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: الاستیسیته ، sadd

دانلودکتاب تئوری الاستیسیتهMartin H. Sadd

نوشته:  Martin H. Sadd

 ویرایش:۲۰۰۹


 
 
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

به وبلاگ زیر انتقال یافت

 

http://saze8.blogfa.com